Privacy statement

Privacy-verklaring JOS VAN LOON

Febrauri 2021

Uw privacy is belangrijk voor mij, bij Jos van Loon. Ik gebruik uw persoonsgegevens uitsluitend om met
 u te corresponderen over en ten behoeve van de dienst die u afneemt (coaching, begeleiding, training, programma management), voor zover u deze zelf aan mij heeft verstrekt en toestemming voor heeft gegeven te gebruiken. Ik hecht waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en de integriteit van uw persoonsgegevens, juist omdat het om persoonlijke begeleiding gaat moet u hier zich veilig bij voelen.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel wanneer u van mijn diensten gebruik maakt, waarom ik die nodig heb en hoe ik ze gebruik.

Jos van Loon, gevestigd aan de Veldstraat 61 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jos van Loon, Veldstraat 61 te Nijmegen, www.josvanloon.nl, info@josvanloon.nl, 0614149066

Mijn diensten:

Jos van Loon verzorgt begeleiding van mensen, teams en organisaties die bruggen willen bouwen, verzorgt programmamanagement, coaching en teamcoaching. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jos van Loon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht

– Telefoonnummer – E-mailadres
- Adresgegevens

  • –  Factuuradres van u of het bedrijf waar u werkt
  • –  Overige persoonsgegevens die u-zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in gesprekken die 
wij met u voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast uw persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd, geeft u in de diensten die u afneemt persoonlijke informatie over uzelf en soms over uw omgeving. Deze informatie wordt tussen ons besproken en blijft daar, wordt niet verder verwerkt of gedeeld door mij dan in uw persoonlijke dossier. Het kan zijn dat u zelf persoonlijke informatie deelt met anderen
in een sessie die ik begeleid, dat is aan u. Uw persoonlijke inhoudelijke dossier wordt beveiligd bewaard door Jos van Loon.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jos van Loon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen, sms/app-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Het factureren van onze dienstverlening en/of afhandelen van uw betaling
- Ik verwerk uw persoonsgegevens voor het boekhoudprogramma dat ik benut voor mijn administratie, zoals ik verplicht ben bij te houden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jos van Loon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Persoonlijke dossiers worden, indien niet specifiek anders afgesproken, uiterlijk 1 jaar na afronding verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jos van Loon verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit, in uitzonderlijke gevallen, nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarvan stellen we u altijd vooraf op de hoogte. In uitzonderlijke gevallen waarin wij uw gegevens delen met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, denk aan de verwerkers van mijn administratie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jos van Loon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens te wijzigen, en uw dossier in te zien, of te verwijderen. U kunt een verzoek aan mij richten voor verwijdering of aanpassing van gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt aan mij vragen uw inhoudelijke dossier te verwijderen.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig

Jos van Loon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om mis- bruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verdere beveiliging heeft mijn aandacht en zal de komende tijd bij de verdere invoering van de AVG door mij worden gevolgd, ook in samenspraak met andere ondernemers, zodat wij van elkaar kunnen leren in dit proces zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw gegevens en informatie.

Ik hoop dat u een goed gevoel en beeld heeft bij de wijze waarop ik met uw gegevens en privacy omga. Juist in mijn vakgebied is een veilig gevoel en vertrouwelijkheid van belang.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als u vragen heeft, of een verzoek of idee hoe het anders of nog beter kan, neemt u dan contact met mij op.

Jos van Loon