Samenwerken

Het lijkt zo eenvoudig en in de praktijk valt het niet altijd mee. Samenwerken met de rem er op, driften door de bocht.

Mijn ervaring is dat het in de kern gaat over het willen verplaatsen in de belangen van de ander. Dat levert andere inzichten op en perspectief. Ook het bespreken en werken met deze ervaringen geeft ruimte. Om eerst een stap terug te doen en dan weer verder te komen. Mijn ervaring is dat de opgaven van deze tijd alleen met succes kunnen worden opgepakt wanneer organisaties op zoek gaan naar nieuwe wijzen van samenwerking en zichzelf de volgende vragen stellen: Hoe goed ken ik mijn samenwerkingspartner en ben ik bereid mijn eigen oordelen te bezien? Welke overtuigingen belemmeren ons in het hier en nu? Welke keuzen hebben we? Wat betekent dat voor onze gezamenlijke opgave en hoe boeken we resultaat?

Van daaruit stapsgewijs, praktisch samen aan de slag. Werken aan een stevig fundament. Dan is groei en ontwikkeling mogelijk.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Het verlangen om stappen te zetten, je hart volgen, je droom waarmaken. Het gevoel wel iets te willen en steeds niet doen. Dat verlangen of die droom wordt soms overschaduwd door de angst die het idee alleen al oproept. Het brein wil dit niet, dus de volgende stap wordt niet genomen.

In mijn begeleiding heb ik oog voor de mensen en luister. Ik nodig uit en moedig aan om de brug wel te bewandelen. Dat begint voor mij met het terugkijken naar de weg ernaartoe. Hoe is die zo gelopen en wat leer ik er van? Welke talenten kan ik benutten om de brug over te steken en wat laat ik achter dan niet meer dient? Hoe neem ik daar afscheid van?

Mijn begeleiding richt zich op de mensen die in beweging willen komen. Mijn ervaring is dat de fysieke beweging in het lijf aanspoort tot beweging in het hoofd. Daarvoor is in beweging komen cruciaal: in het lijf én in het hoofd.

 

 

Als je uit de pas loopt,
is het misschien omdat je
luistert naar een andere
tamboer. Marcheer op de
muziek die je hoort, hoe
ook de maat en van hoeverre.

Henry David Thoreau