Over mij

De afgelopen 22 jaar bouwde ik vele bruggen. Als planoloog en programmamanager werkte ik aan samenwerkingsopgaven in heel Nederland op het gebied van mobiliteit en ruimte. Met name in de regio’s Arnhem – Nijmegen, Den Haag en Utrecht was ik actief in politieke en bestuurlijke processen. ‘De Oversteek’ in Nijmegen is de de brug waaraan ik werkte en waar voor mij het werkconcept van bruggenbouwen is ontstaan. Tijdens de driejarige opleiding Professionele Communicatie van Phoenix Opleidingen, de opleiding tot Secure Base Coach bij De School voor Transitie en Systemisch Werken van Phoenix Opleidingen leerde ik mijn eigen ervaringen inzetten en nam ik het besluit mijn eigen brug over te steken.

 

 

“If you have built castles in the air, your work need not to be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them” 

-Henry David Thoreau-

Als coach heb ik oog voor mensen en bied inzichten en perspectief om zelf over de brug te komen of samen een brug te bouwen. Met en tussen mensen werk ik op een creatieve, persoonlijke wijze toe naar de gemeenschappelijke opgave. Mijn kracht zit in het van nature meenemen van mensen, kansen zien en oppakken. Ik luister en heb oog voor de mens en zijn omgeving.

Mijn werkwijze is altijd maatwerk. Ik ontwikkel programma’s op maat, bijvoorbeeld voor een teamdag, meerdaagse begeleiding, begeleiding in het werk of in het samenwerkingscentrum. Dat geldt ook voor vragen over organisatieontwikkeling en teamontwikkeling. Dat doe ik samen met vakgenoten in een netwerk van professionals.

No one can construct for you the bridge upon which precisely you must cross the stream of life, no one but you yourself alone.

― Friedrich Nietzsche